Oberes Trubachtal und Seitentäler


Fels/Massiv Zone Anlass
Almoserwand 2 KZOT
Ochsenbrand 3/2 KZOT
Hexenküche 3 KZOT
Stumpelestein 3 KZOT
Bitzenstein 2 KZOT
Wolfstein 2 KZOT
Kascholong 3 KZOT
Felsen im Gründleinstal 3 FFST
Felsen im Pitztal 2 KZOT
Reipertsbergwand, linke 3 FFST
Reipertsbergwand rechte u. hintere 2 FFST
Neudorf linker Teil 3/2 KZOT
Neudorf rechter Teil 2 KZOT
Eldorado 3 FFST
Schlöttermühler Wände (Dachlwand usw.) 1/2/3 FFST
Rumpelkammer 2 KZOT
Auenland 2 KZOT
Prodigywand 2 KZOT
Bleisteine 2/3 KZOT
Trubachtalwand 1 KZOT
Kilian Ged. Wand 1 KZOT
Ziegelmühler Wand 2 KZOT
Zauberberg 2 KZOT
Reichelsmühler Wand 2 KZOT
Richard Wagner Fels 3/1 FFST
Hartelstein 2/1 FFST
Wolfsberger Wand 3/1 KZOT
Wolfsberger Block 2 KZOT
Wolfsberger Grotte 3 FFST
Wolfsberger Burgfelsen 2/1 KZOT
Endorama 2 KZOT
Klagemauer 3 FFST
Duplo 3 FFST
Signalstein 2 FFST
Nagelstudio 2 KZOT
Grüne Hölle 2 KZOT
Golem 3/1 KZOT
Zehnerstein 3/1 FFST
Fuchsenwand 1 KZOT
Saufels 2 KZOT
Fuchsstein 2 KZOT
Wetterstein 2 KZOT
Fürther Turm 2 KZOT
Hohle Kirche u. Burggraf 2 KZOT
Nonne 2 KZOT
Kleiner Mönch 2 KZOT
Topfstein 2 KZOT
Großer Mönch 2 KZOT
Haselstaudener wände 2 KZOT
Rechte Dörnhofer Wand 2 KZOT
Linke Dörnhofer Wand 2 KZOT
Großenoher Wand 3 KZOT
Hohe Geisel 2 KZOT
Höfleser Wand 2 KZOT
Höfleser Turm 2 KZOT
Waldmannspitze 2 KZOT
Kurfürst 2 FFST
Drei Zinnen 2 KZOT